Beleidsstukken

Beleidsstukken vol vaktaal en lange zinnen … wie kent ze niet. Adviesnota’s, rapporten, beleidsvoorstellen met vooral veel tekst. Veel tekst die soms weinig zegt. Met mijn jarenlange ervaring als ambtenaar herschrijf ik beleidsstukken. Iedereen moet immers snappen wat jij op papier hebt gezet. Daar gaat het toch om? En daar is soms helemaal niet veel tekst voor nodig. Maar die tekst moet wél begrijpelijk zijn. En lekker leesbaar, voor een ambtenaar of raadslid, maar ook voor de directeur van een bouwbedrijf en je buurvrouw.